Usługi

PSIM WORLD

ProSecurity PSIM Challenge

Usługa polegająca na audycie potrzeb i oczekiwań potencjalnego Inwestora, w zakresie wymaganej integracji i wizualizacji procesów, celem osiągniecia zakładanego poziomu bezpieczeństwa, etc. Analiza może obejmować także systemy podrzędne, podlegające potencjalnej instalacji i/bądź integracji.

ProSecurity PSIM Design

Usługa polegająca zaprojektowaniu systemu klasy PSIM (wykonanie dokumentacji projektowej), w odniesieniu do zdefiniowanych wymagań oraz potrzeb, poprzez zdefiniowanie wymaganych funkcjonalności, procesów objętych wdrożeniem oraz zakresem wymaganych integracji.

Elementem procesu może być również wybór Producenta oprogramowania w zależności od skali i zakresu potencjalnego wdrożenia, przyszłych potrzeb rozwojowych oraz miejsca zastosowania.

ProSecurity PSIM Audit

Usługa polegająca na audycie procesów, procedur, etc. oraz ich aktualnego odzwierciedlenia we wdrożonym i użytkownym systemie klasy PSIM. Analizie poddane zostaje także samo oprogramowanie, jego konfiguracja i parametryzacja, celem określenia ergonomiczności przyjętych rozwiązań. Kluczowym elementem jest weryfikacji wiedzy użytkowników końcowych oraz wypracowania zestawu zaleceń dla Właściciela rozwiązania.

ProSecurity PSIM Start

Usługa polegająca na uruchomieniu, konfiguracji i parametryzacji systemu klasy PSIM, w istniejącym środowisku bądź w ramach nowych, kompletnych instalacji systemów bezpieczeństwa.  Kluczowym elementem oferty jest szkolenie użytkowników końcowych oraz iteracje rozwojowe poszczególnych obszarów integracji.

ProSecurity PSIM Service

Usługa polegająca na utrzymaniu zainstalowanego systemu PSIM, wraz z ich okresową aktualizacją i bieżącemu rozwojowi. W ramach prac dokonujemy standardowych przeglądów, zgodnych z wymaganiami Producenta, poszerzając zakres prac o testy funkcjonalne, weryfikację aktualności zdefiniowanych procedur oraz wiedzy i umiejętności użytkowników końcowych.

SECURITY WORLD

l

Security Design

Usługa polegająca na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej systemów niskoprądowych w ramach nowych obiektów, jak i przebudów oraz aranżacji już istniejących obiektów.

W ramach zleconych prac współpracujemy z rzeczoznawcami, projektantami branżowymi posiadającymi wszelkie wymagane uprawnienia oraz doświadczenie.

Security Audit

Usługa polegająca na weryfikacji zainstalowanych systemów bezpieczeństwa w ramach istniejących obiektów lub realizowanych prac uruchomieniowych. Sprawdzeniu podlegają poprawność wykonania, zgodność z polskim ustawodawstwem, normami, wytycznymi producentów oraz dokumentacją. W ramach prac wykonywane są symulacje mające na celu weryfikację poprawności wykonanej konfiguracji jak i zgodność zdarzeń zdefiniowanych w scenariuszu pożarowym.

Security Start

Usługa polegająca na uruchomieniu systemów bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz założenia scenariusza pożarowego. W ramach usługi wykonujemy oprzewodowanie tras kablowych, montaż urządzeń, konfigurację i parametryzację systemów, szkolenia użytkowników końcowych, po finalną dokumentację powykonawczą.

Security Service

Usługa polega na okresowych czynności serwisowych systemów bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa, polskimi normami, wytycznymi Producentów poszczególnych systemów.

Adres:

ProSecurity Polska sp. z o.o.

ul. Batalionów Chłopskich 8 lok. 18
81-452 Gdynia

Oddział Poznań :

ul. Macieja Rataja 16
61-695 Poznań

biuro@prosecuritypolska.pl 

Masz pytania? Pisz śmiało