Z początkiem sierpnia 2018, zawarliśmy umowę na uruchomienie systemu PSIM GEMOS oraz systemu kontroli dostępu GEMOS Access, w ramach pierwszego etapu budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku. W ramach projektu uruchamiamy sterowania pożarowe realizowane w
oparciu o centralę sterującą FPM+, system kontroli dostępu GEMOS Access, które wraz z systemami CCTV – Avigilion, SSP – Esser, interkomy – Ackermann, rozpoznawanie tablic, zostaną zintegrowane i zwizualizowane w GEMOS advanced PSIM.