Uzyskanie certyfikatu uprawniającego do instalowania i konserwacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej Detnov. Certyfikat poprzedziło szkolenie produktowe oraz techniczne w siedzibie C&C Partners