Nawiązanie współpracy w zakresie świadczenia usług przeglądów i konserwacji oraz serwisów w zakresie systemu GEMOS advanced PSIM